QQ客服

微信客服

手机扫码购买

兑换地址


腾讯视频兑换地址:http://film.qq.com/duihuan.html
爱奇艺充值地址:http://vip.iqiyi.com/jihuoma.html
优酷手机浏览器激活地址:http://m.vip.youku.com/index.php?c=index&a=pay
优酷电脑官方激活地址:http://vip.youku.com/?c=account&a=card
PPTV激活网址:http://pay.vip.pptv.com/v2/ppcard
芒果激活地址:http://i.mgtv.com/vip/exchange/page
搜狐激活地址:http://film.sohu.com/vip.html
乐视激活地址:http://zhifu.le.com/exchange
 腾讯体育会员充值地址:http://sports.qq.com/kbsweb/mycenter.htm#vip